Terminator Technology-Σπόροι αυτοκτονίας και Τεχνολογία καταστροφής τής τροφής

terminator-technology-sporoi-aftoktonias-kai-tehnologia-katastrofis-tis-trofis

Terminator Technology-Σπόροι αυτοκτονίας και Τεχνολογία καταστροφής τής τροφής

Τεχνολογία καταστροφῆς τῆς τροφῆς;

Ὁ ῥόλος τῶν διαφόρων ἐταιρειῶν ἐλέγχου σπόρων εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρος.
Στόχος τους ἦταν πάντα νὰ μποροῦν νὰ κρατήσουν τὸν ἔλεγχο τῶν σπόρων γιὰ ἴδιον συμφέρον, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὴν τροφὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὴν ἐπιβίωσιν ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Καρτέλ 10 πολυεθνικών γιγάντων ελέγχει ΌΛΑ τα τρόφιμα της αγοράς 

Ἄς μὴν πᾶμε μακρυά.

Στὴν Ἀφρικὴ τεράστιες περιοχὲς ἔχουν ἑρημωθεῖ διότι εἶτε ἔχουν καταστρέψει κάποιες ἐταιρεῖες τὴν βιοποικιλότητα τῶν περιοχῶν τους, μέσῳ σπορᾶς ἰσχυρῶν ζιζανίων, εἶτε τὴν ἰχθυοπανίδα τους, μέσῳ καλλιεργίας τῆς πέρκας, εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ ἐπιμόλυνσι τῶν ὑδατίνων πόρων καὶ τῶν ἐδαφῶν.

Τί περισσότερο πρέπει νά δοῦμε νά συμβαίνῃ γιά νά συνειδητοποιήσουμε πώς ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ ἐπόμενος στόχος τους;

Ἔχουν καταστρέψει ἤδη μεγάλες περιοχὲς τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς,τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς καὶ τώρα ἀπέμεινε ἡ Εὐρώπη, ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ καὶ ἡ Αὐστραλία. Θά πρέπῃ δῆλα δή νά φθάσῃ στό δικό μας πιάτο ἡ ἐπιμόλυνσις γιά νά τό συνειδητοποιήσουμε;
Πως στην Αμερική οι πολυεθνικές ελέγχουν όλη τη διατροφική αλυσίδα 

Μὰ ἐάν ἁπλῶς κυττάξουμε προσεκτικὰ τὸ τὶ συμβαίνει στὰ τῆς τροφῆς μας, θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἤδη ἔχουν εἰσέλθει κι ἐκεῖ. Τὰ φρέσκα τρόφιμα ἀκτινοβολοῦνται, ἡ σόγια, τὸ καλαμπόκι, ἡ πατάτα ἔχουν ἤδη περάσει στὸν ἔλεγχό τους. Στὴν Γαλλία πασχίζουν νὰ ποινικοποιήσουν τὴν διατήρησιν σπόρων. Ἡ συλλογὴ τοῦ νεροῦ θεωρεῖται σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτου ποινικὸν ἀδίκημα.
Τρόφιμα – όπλο κατά της ανθρωπότητας
Κώδικας Alimentarius: Ξέρετε Αν Τρώτε Ακτινοβολημένα Προϊόντα;

Τὰ τρόφιμα ποὺ φθάνουν στὸ πιάτο μας ἔχουν ὑποστεῖ μικρὲς ἤ μεγάλες γενετικὲς ἀλλοιώσεις.

Μήπως θά πρέπῃ νά ἀρχίσουμε νά πέφτουμε κάτω ἀπό τίς ἀσθένειες πού προκαλοῦν ὅλες αὐτές οἱ ἐπεμβάσεις, γιά νἀ μπορέσουμε νά «δοῦμε»;

Χρόνος δὲν ὑπάρχει!

Ἀπὸ ἐμὰς ἐξαρτᾶται καὶ ἡ παύσις τῶν ὀρέξεών τους καὶ ἡ ἀνακοπὴ τῶν δράσεών τους!
Ἤ ἀρχίζουμε νὰ ἀξιώνουμε καθαρὴ τροφή, ἤ ἄς φροντίσουμε γιὰ τάφους, διότι θέσεις στὰ ἀνύπαρκτα νοσοκομεῖα δὲν ὑπάρχουν πλέον!

Φιλονόη.

Πώς η Τεχνολογία Εξολόθρευσης οδηγεί στη βιολογική σκλαβιά!

Τι είναι η Τεχνολογία Εξολόθρευσης (Terminator Technology, T.T.) ;

Η Τ.Τ. (Terminator Technology) – αναφέρεται και ως Σύστημα Τεχνολογικής Προστασίας (Technology Protection System, T.P.S.) ή Τεχνολογίες Περιορισμού Γενετικής Χρήσης (Genetic Use Restriction Technologies, G.U.R.Ts)

Αφορά σε φυτά που τροποποιούνται γενετικά ώστε να παρέχουν στείρους σπόρους. Εάν εισαχθεί στο εμπόριο θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των αγροτών να συλλέγουν σπόρους από τη σοδειά τους και να τους σπέρνουν την επόμενη χρονιά!

Αυτοί οι «σπόροι αυτοκτονίας» (suicide seeds) θα εξαναγκάσουν τους παραγωγούς να προστρέχουν κάθε χρόνο στις εταιρίες σπόρων, και θα εξαφανίσουν μια παράδοση συλλογής 12.000 ετών, προσαρμογής και ανταλλαγής σπόρων η οποία ενισχύει τη βιοποικιλότητα και αυξάνει την διατροφική ασφάλεια.

Οι σπόροι της Τ. Τ. διαφέρουν απ’ αυτούς των υβριδίων.

Τα υβρίδια, θεωρητικά τουλάχιστον, (και με την προσθήκη λιπασμάτων, εκτεταμένη χρήση βιοκτόνων και με αυξημένη άρδευση) προσφέρουν στον παραγωγό βελτιωμένα αγρονομικά χαρακτηριστικά και ΔΕΝ είναι στείρα.
Ας δούμε και Τί είναι τα Υβρίδια και πόσο «αθώα» είναι 

Παρότι οι σπόροι της δεύτερης υβριδικής γενιάς δεν εμφανίζουν τα ίδια βελτιωμένα χαρακτηριστικά με τους γονικούς σπόρους, μπορούν να επανασπαρθούν. Σε αντίθεση, η Τ. Τ. δεν προσφέρει κανένα αγρονομικό πλεονέκτημα.

Στόχος της παραγωγής στείρων σπόρων με γενετική διαφοροποίηση, είναι να αυξηθούν τα κέρδη των σποροπαραγωγικών εταιριών, καταπατώντας το δικαίωμα των αγροτών να διατηρούν τους δικούς τους σπόρους και να αναπτύσσουν τις δικές τους καλλιέργειες.

Τι είναι η Τεχνολογία Προδοσίας (Traitor Technology, Tr T);

Η Τεχνολογία Προδοσίας (Tr T) επιτρέπει σε κάποιο γενετικό χαρακτηριστικό ενός φυτού να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται όταν κάποια χημική ουσία εφαρμόζεται στο φυτό ή στο σπόρο. (Η Τ. Τ. είναι κάποιου είδους Tr T στην οποία η στειρότητα προκαλείται με χημικά μέσα).

Η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι οι αγρότες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν γενετικά χαρακτηριστικά, όπως η αντίσταση στις ασθένειες, εφαρμόζοντας κάποιο προκαθορισμένο (και αποκλειστικής εκμετάλλευσης από κάποια εταιρεία) χημικό στα φυτά ή στους σπόρους τους.

Όμως, η Tr T έχει και άλλες, πολύ πιο ύπουλες διαστάσεις.

Μαζί με τους σπόρους της Τ. Τ. έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως ανησυχητικές πατέντες που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα φυτά με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, η επανάκτηση της φυσικής αντίστασης των οποίων, σε ζιζάνια και ασθένειες, εξαρτάται από την εφαρμογή κάποιου χημικού.
Πατέντες στα τρόφιμα: Ένα φρικιαστικό σενάριο γίνεται πραγματικότητα 

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις για τους αγρότες και τη διατροφική αυτονομία είναι δυσοίωνες.

Η παραγωγή μιας χώρας μπορεί να γίνει πλήρως εξαρτώμενη από τις εισαγωγές κρίσιμων χημικών ουσιών οι οποίες θα διατιμώνται ανάλογα με τα εμπορικά συμφέροντα της εξάγουσας χώρας ή δεν θα εξάγονται καν όταν αυτή το αποφασίζει.

Οι σπόροι της Τ. Τ. και της Tr T οδηγούν σε καταστάσεις «βιολογικής σκλαβιάς» (bioserfdom). Είναι τεχνολογίες που απειλούν να καταστήσουν τους αγρότες ομήρους των υπερεθνικών αγροχημικών εταιριών, είτε μέσω στείρων σπόρων είτε μέσω χημικοεξαρτημένων φυτών.
Η μεθοδευμένη εξαφάνιση των φυσικών σπόρων
ΣΩΣΤΕ… ΚΡΥΨΤΕ… ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ !!! 

Ποιοι αναπτύσσουν την Terminator Technology;

Η έρευνα για την Τ. Τ. δε γίνεται από μια ή δυο εταιρίες. Ο γενετικός έλεγχος των χαρακτηριστικών αποτελεί στόχο διαφόρων τομέων της βιομηχανίας, εκτείνεται και συνδέει διάφορα τμήματά της. Το 1999 δύο μεγάλες αγροχημικές εταιρίες, Monsanto & η Astra Zeneca, βεβαίωναν δημόσια για τη μη εμπορική χρήση των σπόρων της Τ. Τ.

Αρκετοί πίστεψαν πως η κρίση είχε περάσει. Δυστυχώς, δεν ήταν έτσι. Τον Αύγουστο του 2001, το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α ανακοίνωσε ότι κατοχύρωσε την αποκλειστική χρήση της Τ. Τ. στη Delta & Pine Land, τη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής βαμβακόσπορου στον κόσμο. Η Delta & Pine Land δημοσίως εκδήλωσε τη πρόθεση της να εμπορευτεί τους σπόρους της Τ. Τ.

Ο πρόεδρος της Delta & Pine Land, Murray Robinson, δήλωσε ότι η Τ. Τ. θα μπορούσε κάποια μέρα να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 400.000.000 εκτάρια παγκοσμίως (όσο η νότια Ασία) και ότι η τεχνολογία αυτή θα προσφέρει έναν «ασφαλή δρόμο» για την εισαγωγή προϊόντων αποκλειστικής εκμετάλλευσης σε γιγαντιαίες, ανεκμετάλλευτες αγορές σπόρων όπως η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν.

Η Delta & Pine Land έχει κοινοπραξίες ή θυγατρικές εταιρίες στην Τουρκία, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, το Μεξικό, την Παραγουάη, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία.
Δεν μπορούμε, τελικά να στηριζόμαστε στην καλή θέληση υπερεθνικών εταιριών για την αποτροπή της εισαγωγής στο εμπόριο των σπόρων της Τ. Τ. 

Η T.T. αποτελεί παγκόσμια απειλή για τη διατροφική ασφάλεια, την επιβίωση των αγροτών και τη βιοποικιλότητα.

Περισσότεροι από 1,4 δις άνθρωποι – κυρίως οι φτωχοί της περιφέρειας – εξαρτώνται από τη συλλογή σπόρων στο χωράφι ως κύρια πηγή νέου πολλαπλασιαστικού υλικού. Εάν μία αγρότισσα χάσει αυτή τη δυνατότητα, θα σταματήσει και να επιλέγει φυτά που προσαρμόζονται καλύτερα στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες.

Οι τοπικές κοινότητες που χάνουν τον έλεγχο των σπόρων τους κινδυνεύουν να χάσουν και τον έλεγχο των καλλιεργητικών τους μεθόδων και να γίνουν έρμαια εξωτερικών πηγών για την εξασφάλιση τόσο των σπόρων όσο και των νέων απαιτούμενων εισροών.

Δίχως ένα αγροτικό σύστημα καλλιέργειας προσαρμοσμένο σε μια κοινότητα και στο οικοσύστημά της, η διατροφική ασφάλεια μιας χώρας είναι αδύνατη. Είναι ξεκάθαρο ιστορικά, πως οι φτωχές χώρες δεν μπορούν να βασίζονται στις πλούσιες για να εξασφαλίζουν τα διατροφικά τους αποθέματα.

Η χρησιμοποίηση της τροφής ως πολιτικό όπλο – μια μορφή οικονομικής βιολογικής απειλής – συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Η Τ. Τ. αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη προσθήκη σ’ αυτό το οπλοστάσιο.
Το πολιτικό παιχνίδι γύρω από τους παραδοσιακούς σπόρους 

Η Τ. Τ. δεν αποτελεί λύση για τη γενετική επιμόλυνση από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.

Η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και κάποια επιστημονικά ιδρύματα, προωθούν την Τ.Τ. ως εργαλείο για τον περιορισμό της γενετικής επιμόλυνσης από γενετικά τροποποιημένα φυτά.
Monsanto: Η Βιοτεχνολογία, το Μονοπώλιο και τα Συμφέροντα 

Ισχυρίζονται ότι η γενετικά κατασκευασμένη στειρότητα προσφέρει ένα ενσωματωμένο χαρακτηριστικό στα γενετικά τροποποιημένα φυτά, το οποίο μας προστατεύει από τη γενετική επιμόλυνση, καθώς εάν γονίδια από μια Τ.Τ. καλλιέργεια «διασταυρωθούν» με γειτονικά σχετικά είδη οι σπόροι που θα παραχθούν θα είναι στείροι, οπότε και δε θα φυτρώσουν.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι γονίδια από γενετικά τροποποιημένα φυτά προκαλούν ήδη γενετική επιμόλυνση σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και σε Θύλακες Γενετικής Ποικιλότητας στον 3ο κόσμο (περιοχές των τροπικών και υποτροπικών απ’ όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των βασικών καλλιεργειών τροφής ή όπου η γενετική ποικιλότητα είναι η μέγιστη.)

Η παραδοχή ότι η Τ.Τ. είναι ευεργετική ως εργαλείο βιοασφάλειας, το οποίο θα αποτρέψει την εξάπλωση γενετικά τροποποιημένων γονιδίων, αποτελεί μια σιωπηρή παραδοχή ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες δεν είναι περιβαλλοντικά ασφαλείς.

Η διατροφική ασφάλεια των φτωχών δε μπορεί να θυσιαστεί για να λύσει τα προβλήματα γενετικής επιμόλυνσης που προκαλεί η βιομηχανία. Αποτελεί ειρωνεία και ανευθυνότητα να προτείνεται η εξάρτηση της γεωργίας από γενετικά στείρους σπόρους ως μέθοδος ελέγχου ανεπιθύμητων διασταυρώσεων από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Είναι σαν να φέρνεις στο σπίτι σου μια τίγρη για να σου διώξει τα ποντίκια.

Προωθώντας την Τ.Τ. ως «πράσινη» λύση για τη γενετική επιμόλυνση, η βιομηχανία επιτίθεται με την πιο μονοπωλιακή και κερδοφόρα επιλογή της.
Ξεφορτώνει ολόκληρο το γενετικά τροποποιημένο φορτίο της στους αγρότες, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνει τον εταιρικό έλεγχο.

Αν οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι δεν είναι ασφαλείς, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εάν επιμολύνουν, το κόστος αποκατάστασης πρέπει να βαρύνει τις εταιρίες.

Μπορείτε να δείτε ακόμη: Monsanto: Η Βιοτεχνολογία, το Μονοπώλιο και τα Συμφέροντα 

Monsanto-Ζιζανιοκτόνο dicamba: Σκοτώνει όλα τα φυτά εκτός των μεταλλαγμένων; 

Πως να σταματήσουμε την ελίτ του παγκόσμιου διατροφικού ελέγχου 

TTIP: Πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ ή δικτατορία των πολυεθνικών; 

filonoi.gr


Οι συνταγές λειτουργούν στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και μιας γενικότερης αλλαγής του τρόπου ζωής, από τον οποίο προέκυψαν εξ αρχής τα παραπάνω περιγραφόμενα προβλήματα υγιείας.


Η σελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό σας.
Η χρήση όσων αναφέρονται είναι αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.


Ενδιαφέροντα άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *